Najnowszy

Darmowe szkolenia dla organizacji non profit

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.Mimo, że organ

Czytaj więcej...

Granty unijne na szkolenia

admin 05.06.2018

Zestawienie aplikacji, które otrzymają pomoc unijną w przyszłym kwartale:

Aktywne wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprogramowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu w pełni nowatorskiego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI).

Optymalizacja modeli wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego modelu typu B2B

Całościowe uproszczenie procesu realizacji usług handlowych pomiędzy PPH EWA-BIS Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z systemu informatycznego typu B2B

Kompletne wdrożenie i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego modelu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą 3w Design Team a jej partnerami

Kompletne opracowanie systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i integracji modeli biznesowych KOMATU - producenta mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii z jego PRZEDSTAWICIELSTWAMI HANDLOWYMI.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Zaprojektowanie systemu mocowań szyb DOUBLE LINE do ciężkiego szkła o dużych wymiarach - ułożenie szkła kaskadowe-łuskowe (dwa rodzaje klipsa ozdobnego)

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 r.

Implementacja zaawansowanego integratora B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi|Integracja modeli biznesowych zachodzących między partnerami a Zakładem Przetwórstwa Mięsnego Kabanos Sp. z o.o. poprzez zaimplementowanie od a do Z zaawansowanego procesu B2B.

Teleinformatyczna platforma współpracy B2B pomiędzy InSOLUTIONS s.c. a Partnerami w obszarze prowadzenia obsługi IT oraz automatycznego, technicznego monitoringu infrastruktury informatycznej i systemowej dla umożliwienia ruchu ciągłego firm partnerskich.

MEDIAMATICS - innowacyjna platforma B2B, wspierająca działania Warsaw Consultants, klientów i partnerów w zakresie relacji handlowych, wymiany, analizy i dystrybucji informacji.

Nowe układy zawierające zdelokalizowane wiązania wielokrotne do zastosowań w organicznej optoelektronice: mono-, oligo- i polimeryczne układy tiofenowe funkcjonalizowane w pozycji 3 pierścienia tiofenowego wybranymi podstawnikami zawierającymi stereogeniczny heteroatom oraz policykliczne skondensowane węglowodory aromatyczne i heteroaromatyczne.

Ochrona własności przemysłowej wynalazku: podręczny akumulator energii odnawialnej pozyskiwanej z cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na samochodach.

Wdrożenie i wdrożenie nowej generacji środków chłodząco-smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do procesu ciągnienia drutów stalowych

Wdrożenie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.

Pierwszy w Polsce - innowacyjny, autorski system IT automatyzujący i integrujący procesy biznesowe B2B w branży spedycyjnej pomiędzy Noble Shipping a partnerami biznesowymi

Poprawa konkurencyjności spółki poprzez Nabycie innowacyjnych technologii poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz technologii wykonywania druków luźnych

Rozwój Studio55 Sp.J. poprzez zaimplementowanie od a do Z oprogramowania umożliwiającego integrację z zewnętrznymi systemami telekomunikacyjnymi oraz automatyzację modeli B2B

Opracowanie e-usługi HACCP - Online umożliwiającej odbycie szkoleń oraz tworzenie interaktywnej dokumentacji zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności.

Opracowanie nowoczesnego portalu wspomagającego przeprowadzanie postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego online- e-publicznydoradca.pl

Wdrożenie inteligentnego mobilnego serwisu spersonalizowanych przewodników geoturystycznych wraz z wirtualnym optymalizatorem tras oraz systemem wspierającym naukę w grupie.

Opracowanie zdalnego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

Opracowanie międzynarodowej platformy dostarczania informacji o wydarzeniach kulturalnych w oparciu o lokalizację oraz preferencje użytkownika - EventInfo.

Wdrożenie platformy internetowej prezentującej informacje o produktach w polskich sklepach internetowych w kategorii odzież, obuwie i biżuteria, umożliwiającej porównywanie tych produktów pod względem wyglądu oraz dokonanie ich zakupu w sklepach partnerskich.|Wdrożenie portalu obrotu biletami na loty czarterowe Myreturnticket.com oraz wdrożenie e-usługi elektronicznej transakcji niewykorzystanymi biletami lotniczymi

Zaprojektowanie procesu zdalnego obsługi serwisu samochodowego, repozytorium części i usług serwisowych z elektronicznym obiegiem informacji z właścicielami pojazdów serwisowanych.

Zainicjowanie i prototypowanie serwisu teleinformatycznego oferującego dostępne on-line narzędzia umożliwiające użytkownikom obsługę prowadzonej działalności gospodarczej i wdrożenie własnej strategii wizualizacji

Formalne zgłoszenie ochrony prawnejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2007/000035 Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations oraz jego polskiego pierwszeństwa P 379827.

Formalne zgłoszenie ochrony własności intelektualnej na innowacyjne rozwiązanie pt. Sposób i układ symulacji ciśnienia gazów spalin w układzie wydechowym zwłaszcza dla silników spalinowych diesla szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej korporacji Leszka Kowalika

Wdrożenie dedykowanego, modułowego procesu mobilnego B2B w przedsiębiorstwie Aloes w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących między Aloes, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Wdrożenie do produkcji wynalazku zgłoszonego do ochrony autorskiejp.n.:Urządzenie spalające paliwa ciekłe oraz sposób jego działania” w firmie Planika Sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B wspomagającego planowanie i zarządzanie projektami edukacyjnymi dla branży farmaceutycznej w celu automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy firmą S&P Partners i jej partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw internetowego systemu klasy B2B automatyzującego proces pozyskiwania i przekazywania klientów zainteresowanych zakupem polis ubezpieczeniowych. |WDROŻENIE INTERNETOWO-MOBILNEGO SYSTEMU KALSY B2B INTEGUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI GRZESIK COLLECTIVE BUSINESS SP. Z O.O. I WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZDSIEBIOSTW

Zaimplementowanie od podstaw nowej technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych wyposażenia przenośnego i stałego pomieszczeń oraz obiektów mieszkalnych szansą na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Nowoczesne Meble.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką IDEALSAD, a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Wdrożenie przez Komex Izabela Kliszcz-Hildenhagen dedykowanego modelu integrującego systemy zarządzania przedsiębiorstwem pięciu współpracujących przedsiębiorstw.

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B, a także profesjonalnego procesu przetwarzania danych w formule SaaS w firmie ORBITGAZ BYTOM Spółka Cywilna Jarosław Szczerba, Bernadeta Szczerba w celu usprawnienia strategicznych modeli biznesowych.

Wdrożenie procesu mobilnego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej e-usługi - inteligentnej porównywarki ofert firm kurierskich z możliwością dokonania zamówienia kuriera za pośrednictwem portalu

Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowejwynalazku - Katalityczne przetwarzanie odpadowych tłuszczów na paliwa płynne - ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT

Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 4.5 i 6.2.2 PO IG w Ministerstwie Gospodarki

Dzierżawienie specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do praktycznej oceny parametrów optycznych szkła, przeznaczonego do wysokowydajnych obiektów szklarniowych.Tagi: