Dla wolontariuszy

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Mimo, że organizacje niedochodowe prowadzą nader sensowne projekty i angażują do nich pełnych energii wolontariuszy, to brakuje im eksperckiego przygotowania z zakresu zarządzania. A na kursy czy studia podyplomowe zwykle nie mają środków.

Konsultanci z Fundacji Training Projects postanowili wolontariuszom pomóc. Aktywistów działających w tzw. sektorze społecznym zapraszają na całkowicie darmowe kursy z różnych dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych. Wszyscy zainteresowani uczestnictwem mogą złożyć podanie o wsparcie pisząc na adres [email protected]

Przesyłać wnioski mogą zorganizowane jednostki, jak i pojedynczy działacze. Bez względu na status formalny, każdy może ubiegać się o pomoc. Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednak korzystający ze szkolenia winni znaleźć miejsce prowadzenia warsztatu – np. zaprzyjaźniony hotel czy okoliczny dom kultury.

O jakie warsztaty można się ubiegać?

• kierowanie projektami w organizacji non profit

• zarządzanie grupą aktywistów – kompetencje lidera

• komunikacja w organizacji

• kreatywność w trzecim sektorze

• negocjacje ze sponsorami

• marketing i promocja organizacji

• asertywna komunikacja

• zarządzanie czasem w organizacji niedochodowej

• komunikacja międzykulturowa

• warsztaty rozwojowe dla coachów

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski składac można bezterminowo. Jednak szkoleniowcy nie obiecują pomocy szkoleniowej w odpowiedzi na każdą prośbę. Decyduje pula dostępnych w danym miesiącu miejsc i poziom merytoryczny aplikacji.

– Chcemy dać wędkę a nie rybę – wyjaśnia Adam Pasternak, członek zarządu Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam prowadzone przez wolontariuszy projekty staną się stały na coraz wyższym poziomie, nawet w tych niewielkich lokalnych stowarzyszeniach. Tam pomoc doradcza i nauka są nieraz potrzebne nawet bardziej niż dotacje i sponsorzy. Niejednokrotnie obserwujemy spore niewykorzystane fundusze unijne, bo organizacje nie dysponują fachowcami zdolnymi do zarządzania tą gotówką. Chcemy choć spróbować trochę to zmienić.